ISO 55001 – Varlık Yönetim Sistemi

Varlık Yönetim Sistemleri, kuruluşun hedeflerine dayalı ve desteklenmiş varlıklarla ilgili kararları, planları ve faaliyetleri gerçekleştirmeye yardımcı olur.

Varlık Yönetim Sisteminin faydaları şunlardır:

• İyileştirilmiş finansal performans

• Bilgilendirilmiş varlık yatırım kararları

• Geliştirilmiş servisler ve çıktılar

• Sosyal sorumluluk

• Geliştirilmiş organizasyonel sürdürülebilirlik.

ISO 55001, tüm varlıklara, her tür ve büyüklükteki kuruluşlar tarafından uygulanabilir.